(03.11.2011) На 03.11.2011. година учениците од двете паралелки вклучени во проектот: Нансен модел на интегрирано образование пру ООУ Маршал Тито, Струмица учествуваа во емисијата Мегдан Кујна подготвена од страна на Б. Бенинов –уредник во ТВ Вис.
Снимањето е реализирано во дворот каде се одгледуваат преку 500 видови на птици, што предизвика особено задоволство и љубопитност кај сите ученици.
Снимањето беше убава прилика и можност за меѓусебно дружење, како и за збогатување на знаењата на учениците.