На 10 јуни, 2013, НДЦ Скопје организираше екскурзија за ученците и наставниците од првото интегрирано основно училиште Шемшово (Фридтјоф Нансен) во Прељубиште, општина Јегуновце. Учениците имаа прилика да прошетаат и да ги посетат глевните знаменитости на Струга и Охрид и да го одбележат успешното завршување на учебната година.