На 16 и 17.02.2022 е реализирана втората работилница од Модул Б за две групи на наставници на тема „Интеркултурни воспитно-образовни пристапи“. Обуката ја спроведе проф. д-р Сузана Миовска-Спасева и истата помина во конструктивна и интерактивна атмосфера.