Во текот на месец мај, Тренинг центарот при НДЦ Скопје успешно ја спроведе првата работилница од Модулот А за пет различни групи на наставници. Темата на оваа работилница беше „Предизвици на интеркултурното образование. На оваа обука за интеркултурно образование се вклучени наставници и стручни соработници од целата земја.