Минатата недела НДЦ Скопје ги прими другите четири групи на учесници на Обука за Интеркултурно Образование, така и ја заврши првата работилница на тема: Предизвици на интеркултурно образование.
Со голема задоволство ја очекуваме идната работилница, и се надеваме за успешна соработка и понатаму
.