Во текот на ноември 2018. година, наставниците Кристина Стојанова и Зерин Кокаљари со учениците од шесто одделение реализираа активности од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни интеркултурни активности.

Активностите во рамки на месечната тема Бои и тонови беа многу интересни и привлечни за децата кои истовремено научија повеќе за хроматски и ахроматски, топли и студени бои и соработуваа со другите ученици од групата.

Цели на активностите се поттикнување на креативноста и оригиналноста кај учениците преку ликовното изразување и творење, негување интерес за уметничкото творење како и осет за препознавање на естетското во непосредното опкружување, усовршување на вештини за правилна примена на различни ликовни техники.