(26.04, 2009) Од 26.04.2009 год. (недела) родителите на учениците од ИДОУ “Фридтјоф Нансен” волонтерски започнаа да го уредуваат дворот на училиштето односно изградба на паркинг простор за потребите на училиштето. Со овој гест на родителите, училиштето ќе добие паркинг простор од 500 метри квадратни. Во уредувањето на просторот учествуваа 12 родители, вработените и менаџментот на училиштето.