Во текот на февруари 2019. година, наставниците Радица Ацевска и Мирсада Идризи заедно со ученици од прво и второ одделение реализираа воннаставни воведни активности преку кои ги запознаа учениците со Нансен моделот.

Активностите беа придружени со разни воведни игри, чија цел беше учениците да се запознаваат, да соработуваат за време на нивната реализација и да се развива позитивна клима за работа. Учениците покажаа интерес и подготвеност да учествуваат во активностите.