На 6 февруари 2014 г. училиштата што го имплементираат Нансен – моделот за интегрирано образование го одбележаа почетокот на второто полугодие со воннаставни активности според годишните програми изготвени од страна на НДЦ Скопје. Подготовките за новото полугодие со воннаставни активности вклучуваа и нов дизајн на училишниот простор според месечните теми на планираните активности.