(01.09, 2009) На први септември во Интегрираното двојазично основно училиште “Фридтјоф Нансен” започна првиот училишен час.
На првиот училишен ден во ова училиште покрај тоа што дојдоа минатогодишните првачиња а сегашни второодделенци, на овој ден заѕвоне училишното ѕвонче и за новата генерација на првачиња во ова училиште.
Пред почетокот на часот краток говор одржа директорот на централното училиште Бурхан Ејупи директорот на Нансен мрежата на Балканот проф. Стеинар Брин и извршниот директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски.

Второодделенците одржаа кратка приредба за идните првачиња и присутните гости: градоначалникот, претставници на БРО Тетово и родителите на учениците, по што свечено ги повикаа своите другарчиња, првоодделенци заедно да влезат во “Светот на децата” т.е. во училиштето.