(01.09.2010) 1ви септември… Прекрасен ден!
Во училишниот двор на ИДОУ Фридтјоф Нансен повторно се слушна веселиот детски џагор кој всушност го означи почетокот на новата учебна година 2010/2011.