На 20 февруари, 2015 година, започна реализацијата на интегрираните воннаставни активности сопред Нансен моделот за интегрирано образование при ОУ „Никола Карев“ во с. Борино, Крушево и ССУ „Лирија“ во Тетово. Наставниците вклучени во проектот Нансен модел за интегрирано образование г-ѓа Спасица Николовка  и г-дин Исниша Салиоски ( Крушево) и г-ѓа Радица Ацевска и г-ѓа Мирсада Идризи (Тетово) ја имплементираа  воведната воннаставна активност со учениците вклучени во  проектот.