Тимот за едукација на НДЦ има задоволство да го објави почетокот на нов циклус обука за Модул Б на 18. март 2021. година. Ова е продолжение на претходната обука и вклучени се учесниците кои успешно ја завршиле обуката од Модул А. Првата група ја започна обуката со проф. д-р Елена Ачковска Лешковска.