(09.06.2011) На 09.06.2011. е оддржана завршна приредба на тема: Четири годишни времиња, со која учениците од второ и трето одделение, заедно со своите наставнички успешно ја заокружија и испратија учебната 2010/2011 година.

Приредбата беше масовно посетена од страна на родителите на сите ученици, а истата ја проследи и директорот на ЦОУ Шемшово-Б.Ејупи.