(01.04, 2010) Me datë 01.04.2010, ditë e enjte, dita e shakasë, ose Aprilijadës, të gjithë nxënësit e klasës së I dhe II të fshatit Preljubishtë, ishin të maskuar në veshje të ndryshme shumë të bukura.
Pasi që aritën nxënësit në shkollë, sëbashku u organizuam dhe u nisëm për në shkollën e fshatit Zhillçe, ku u takuam me nxënësit e asaj shkolle, të cilët gjithashtu ishin shumë bukur të maskuar, prandaj edhe i ju bashkangjitëm, duke defiliuar npër rrugët e fshatit, gjegjësisht prej shkollës të fshatit Zhillçe deri te stadiumi i të njejtit fshat.
Kur arritëm te stadiumi i fshatit Zhillçe, të gjithë nxënësit u rradhitën, dhe atëher u zgjodhën nxënësit që janë maskuar më bukur. Ndër ato nxënës, për kënaqësinë tonë ishin edhe nxënësit e shkollës tonë, dhe ate “Borëbardha dhe shtatë shkurtabiqët”-(Kate- Borëbardha, si dhe Rilindi, Juledi, Adi, Vetoni, Driloni, Ahmeti dhe Lavdrimi-shtatë shkurtabiqët), dhe “Skeleti”-(Igori).
Më në fund ju dhurua nxënësve që fituan nga një dhurat simbolike si shpërblim për fitoren, dhe pastaj u kthyem në shkollën tonë ku vazhduam me aktivitetet jashtëmësimore.