Më 4 tetor 2017 ekipi i përbërë nga profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinoska realizoi aktivitetin ditor në temën Bashkëpunimi me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit të realizuara sipas modelit Nansen për arsimim ndërkulturor. Aktiviteti u realizua sipas programit “Unë dhe të tjerët”.