Më 17 nëntor 2017 mësueset Tijana Bajraktarska dhe Hurmet Ala realizuan një aktivitet ndërkulturor së bashku me nxënësit e klasës së tretë të përfshirë në projekt. Aktiviteti u zhvillua si pjesë e pjesës së programit “Njihu me Maqedoninë”. Qëllimet e aktivitetit ishin: nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese në grup me një strukturë etnike heterogjene; prezantimi i këngës tradicionale shqiptare. Nxënësit morën pjesë aktive në lojërat duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin dhe duke u argëtuar me këngën tradicionale shqiptare “Roka mandolinën”