Më 18 maj 2018, nxënësit nga klasat e tandemit Frosina Maneva dhe Selver Abazi u argëtuan me performancën e pantomimistit, performancë e cila u organizua nga QDN Shkup. Kjo ishte një mundësi e shkëlqyeshme që nxënësit të argëtohen dhe të relaksohen me shokët dhe mësimdhënësit e tyre.