Në gjysëm vjetorin e dytë vazhdon realizimi i aktiviteteve interkulturore në shumëshkolla fillore dhe të mesme, me një numër të madh nxënësish dhe mësuesish të përfshirë, të cilët me përkushtim po promovojnë idenë e edukimit interkulturor.