Mbi 80 mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme në të gjithë vendin kanë bërë një numër të madh të ndërhyrjeve ndërkulturore në përmbajtje të ndryshme mësimore, duke theksuar parimet e pranimit, respektit dhe bashkëpunimit.