Më 15 nëntor 2017, tandemi i mësimdhënësve i përbërë nga Maja Trajkoska dhe Suzan Spahiu realizuan aktivitete interkulturore sipas sekcionit të Artit nga programi i modelit Nansen. Tema e realizuar me nxënësit ishte “Miqtë e mi”. Nxënësit bënë dekorime të mrekullueshme për klasë nga materialet e ricikluara.