Më 8 dhjetor 2017, drejtoresha e shkollës Emilija Angelova së bashku me mësimdhënëset Ornela Xhaferi dhe Ljupka Gajdovska realizuan aktivitete jashtëmësimore interkulturore me nxënëait e gjimnazit nga viti i 4-të. Nxënësit patën mundësi të njihen me njëri-tjetrin më mirë përmes aktiviteteve të ndryshme zbavitëse, si ndarjen e interesave të tyre, hobi, ushqimet e preferuara etj. Gjatë aktiviteteve, nxënësit gjithashtu praktikonin aftësitë e tyre të komunikimit përmes ushtrimeve të ndryshme argëtuese.