Më 19 mars 2015 mësimdhënësit  Darko Taleski dhe Ferdi Bulut nga SHF “ Kirili i Metodija”, Kanatlarci, vazhduan me zbatimin e aktiviteteve projektuese  sipas modelit Nansen për arsimim të integruar. Tema e aktivitetit ishte shfaqja e  letrës dhe teknika origami.

Ne falënderojmë mësuesit dhe nxënësit për interesin e vazhdueshëm të tyre dhe entuziazmin për të promovuar modelin Nansen për arsimim të integruar në kuadër të shkollës së tyre duke organizuar dhe marrë pjesë në këto aktivitete kreative.