Aktivitete të shumëllojshme dhe të pasuruara me dimensionin interkulturor u realizuan me sukses nga 80 mësimdhënës nga arsimi fillor dhe i mesëm në të gjithë vendin.