Më 5 nëntor 2017 ekipi i përbërë nga profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinoska realizoi aktivitetin ditor në suaza të cilit kishte shumë përmbajtje për të avancuar dinamikën e grupit. Nxënësit vijojnë sekcionin e programit “Unë dhe të tjerët” si pjesë e aktiviteteve të projektit të cilat zbatohen në shkollë sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor.