Hapja e edhe një tjetër kabineti burimor ndërkulturor në Fakultetin Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup konfirmoi bashkëpunimin e suksesshëm, shumëvjeçar të këtij institucioni të arsimit të lartë dhe QDN Shkup. Nënshkrimi i memorandumit të ri të bashkëpunimit do të mundësojë hapa të përbashkët në ndërtimin e kompetencave ndërkulturore tek mësimdhënësit e ardhshëm.