Më 29 shtator, 2017, QDN Shkup organizoi vizitë në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Gostivar për anëtarët e Bordeve drejtuese të QDN Shkup dhe Fondacionit për arsim të integruar. Qëllimi i vizitës ishte prezantimi i detajuar i anëtarëve të Bordit drejtues me një nga shkollat ​​më të suksesshme të modelit Nansen. Gjatë vizitës, anëtarët kishin rastin të njihen me aktivitetet ndërkulturore që janë duke u realizuar në këtë shkollë si dhe të takohen me nxënësit, mësuesit dhe menaxhmentin e shkollës për të diskutuar ndryshimet dhe përfitimet që janë rezultat i bashkëpunimit të përbashkët ose zbatimit të modelit Nansen për arsim ndërkulturor. Gjatë takimit me menaxhmentin e shkollës, QDN Shkup ndau mirënjohje për drejtorin e shkollës Sasho Shareski dhe zëvendës drejtorin Sefer Elmazi për rezultate të jashtëzakonshme në fushën e arsimimit të integruar dhe ndërkulturor si dhe kontribut të jashtëzakonshëm dhe mbështetje për zbatimin e Konceptit për arsim ndërkulturor në PS “Goce Dellçev”, Gostivar.