Më 12 dhjetor 2017, mësimdhënëset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin “Bredhi jonë”, si pjesë e sekcionit Eko, i zbatuar si pjesë e Nansen aktiviteteve të projektit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përforcimi i bashkëpunimit midis nxënësve, si dhe për të inkurajuar dhe mbështetur potencialin krijues. Kjo u arrit përmes lojërave hyrëse, zbukurimit të bredhit me dekorime si dhe dëgjimit të muzikës.