Më 12 mars 2018, mësueset Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti realizuan aktivitetin “Buqetë me lule” në suaza të Eko-sekcionit. Qëllimet e aktivitetit ishin:
– Inkurajimi i nxënësve të monitorojnë në mënyrë të pavarur ndryshimet në natyrë, si dhe regjistrimi i imazhit të tyre;
– Inkurajimi i disponimit pozitiv në grup;
– Sensibilizimi i nxënësve për më shumë forma të mundshme të shfrytëzimit dhe riciklimit të materialeve;
– Forcimi i ndërveprimit mes fëmijëve dhe ndjenja e përkatësisë në grup;
– Zhvillimi i memories;
– Ushtrimi i fjalëve në gjuhën jo-amtare;
– Forcimi i bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë.