Me ligjëratën e Prof. Dr. Ognen Spasovskit në temën Arsimi pozitiv, me sukses përfundoi cikli i trajnimeve nga Moduli B dhe u bë ndarja e certifikatave për dy grupe të pjesëmarrësve.