Më 12 maj 2022, Qendra Trajnuese e QDN Shkup filloi me ciklin e ri të trajnimeve nga Moduli A. Në këtë cikël do të marrin pjesë 5 grupe mësuesish. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për interesimin dhe motivimin e shprehur për të qenë pjesë e trajnimeve të ofruara nga qendra trajnuese.