Studentët nga Instituti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë, në Fakultetin Filozofik, Shkup dhe nga Fakulteti Pedagogjik Shën Kliment Ohridski, Shkup filluan një cikël të ri të trajnimeve simbështetje të njohurive dhe kompetencave ndërkulturore.