Gjatë kësaj jave QDN Shkup pranoi katër grupet e para të pjesëmarrësve për Trajnim për Arsim Interkulturor. Punëtoria e parë u realizua në kuadër të temës: “Sfidat e arsimit interkulturor”, gjatë së cilës pjesëmarrësit patën mundësi të shoqërohen dhe të ndajnë përvojat e tyre profesionale në këtë sferë.
Të gjitha grupeve të deritanishme i urojmë mirëseardhje dhe një bashkëpunim të suksesshëm.
Ме padurim presim javën e ardhëshme për të pranuar edhe katër grupet e tjera të cilat do të jenë pjesë e trajnimeve për arsim interkulturor.