Sfidat e arsimit interkulturor ishte tema e punëtorisë së parë të trajnimeve nga Moduli A. Në punëtori morën pjesë studentë të Fakultetit Pedagogjik Shën Kliment Ohridski”, Institutit të Psikologjisë dhe Pedagogjisë, pranë Fakultetit Filozofik në Shkup dhe Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik.