Prestigjioz dhe i merituar. Çmimi Max van der Stoel 2011 iu dha Qendrës për Dialog Nansen në Shkup (QDN). Ceremonia e ndarjes së çmimeve u zhvillua në Hagë, Hollandë, ku morën pjesë zyrtarë të lartë të qeverisë hollandeze si dhe anëtarë të familjes së Max van der Stoel

Juria ndërkombëtare vendosi të shpërblejë QDN Shkup për “punën e tyre të jashtëzakonshme në avokimin e arsimit ndërkulturor dhe promovimin e bashkëpunimit midis bashkësive etnike”.

Sipas jurisë, QDN Shkup mori përsipër detyrën sfiduese të afrimit të nxënësve, prindërve dhe mësuesve në zonën që ishte prekur nga konflikti i vitit 2001 dhe karakterizohej nga ndarje të mëdha etnike. Juria gjithashtu konsideron se shkollat dygjuhëshe të integruara të QDN-së janë një shembull i respektit për diversitetin, dygjuhësinë dhe marrëdhëniet harmonike midis mësuesve, nxënësve dhe prindërve të tyre me prejardhje të ndryshme etnike.

QDN Shkup vazhdoi trashëgiminë e rëndësishme të lënë pas nga i ndjeri Max van der Stoel në vend, tha Komisioneri i Lartë i OSBE-së për Pakicat Kombëtare, Knut Vollebaek, i cili drejtoi ceremoninë. Ai shtoi se QDN Shkup mbështet reformat arsimore që synojnë eliminimin e pabarazive dhe garantimin e të drejtave të pakicave kombëtare, ndërsa promovon ndërveprimin ndëretnik.

Pas dhënies së çmimit, media të shumta në Maqedoninë e Veriut përhapën fjalën se një organizata joqeveritare nga Maqedonia është fituese e çmimit prestigjioz që ka një domethënie kaq të madhe.

Paraprakisht, një ekip i OSBE-së vizitoi Komunën e Jegunovcës dhe bëri një dokumentar të shkurtër për komunitetin lokal, stilin e tij të jetës, arsyet pse ishte e nevojshme të ndërhyhej në afrimin e bashkësive etnike maqedonase dhe shqiptare, si dhe arritjet e QDN Shkup. Filmi u shfaq në një ceremoni në Hagë.

Çmimi Max van der Stoel është dhënë që nga viti 2001. Është themeluar nga Ministria Hollandeze e Punëve të Jashtme dhe nderon emrin e Komisionerit të parë të Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare. Çmimi i jepet çdo të dytin vit, një personi, grupi ose institucioni për arritje të jashtëzakonshme në promovimin e pozitës së pakicave kombëtare në vendet pjesëmarrëse të OSBE-së.