(31.03.2011) Nxënësit dhe të punësuarit nga SHFID për të shtatën herë e shënuan Ditën e drurit në 31 Mars 2011 dhe në mënyrë simbolike e mbollën ardhmërinë e tyre. Envenimenti ishte rast i mirë për zhvillimin dhe kultivimin e eko senzibilitetit tek nxënësit, si dhe promivimin e eko mesazheve nëpër oborrin e shkollës.