Më 6 qershor, 2012 në shkollën e mesme Mosha Pijade (Fridtjof Nansen) në fshatin Preljubishtë me fillim në orën 11.30 u organizua një ditë e hapur sportive me futboll, basketboll dhe lojëra tjera garuese sportive. Ne envenimentin morën pjesë nxënësit, profesorët dhe ekipi i Qendrës për Dialog Nansen Shkup. Envenimenti u karakterizua me një atmosferë tejet pozitive dhe ishte një rast I mirë për re…