(01.04.2011) Më 1 Prill 2011 nxënësit nga dy gjeneratat në mënyrë aktive participuan në defilenë e një prillit, e organizuar në fshatin Zhillçe, duke i prezentuar maskat dhe kostumet e shmëllojshme origjinale. Ndër dhjetë maskat më të susksesshme ishtin edhe ato të nxënësve Eleonora Simoska (engjëll), Arsim Sahqiri (dalmatin) dhe Robert Marinkovski (pirat). Ditën e karakterizuan shakatë dhe buzëqeshjet fëmijërore të plotësuara me një dëfrim të mirë.