(17.05.2011) Në 17 maj 2011 nxënësit nga SHFID së bashku me arsimtaret e shënuan festën shtetërore të Mbretërisë së Norvegjisë nëpërmjet pjesëmarjes aktive në kuizin shkollor të integruar dhe dygjuhësor. Një valë idejash tek nxënësit, të provokuara nga pyetjet e shumta interesante, e karakterizuan këtë kuiz në të cilin të gjithë dolën fitues duke falenderuar njohuritë kualitative.
Kuizi u përcoll nga një pjesë e prindërve, të cilët me pjesëmarjen e tyre i përmbajtën dhe inkurajuan nxënësit, dhe njëkohësisht e thelluan bashkëpunimin e tyre me arsimtaret dhe shkollën.