Envenimenti dyditor sportiv u realizua në shkollën e parë të mesme të integruar “Mosha Pijade” (Fridtjof Nansen) në Preljubishtë, komuna e Jegunovcit. Ditët sportive u realizuan më 18 dhe 19 prill, 2013 ku nxënësit kishin rastin të garojnë në futboll dhe kros vrapim. Envenimenti sihte një rast i mirë për socializim dhe ushtrime të shëndetshme për nxënësit dhe personelin shkollor.