Të nderuar mësimdhënës, profesorë dhe bashkëpunëtorë profesional,

Në prag të vitit të ri shkollor, ekipi i QDN Shkup ju uron një vit të suksesshëm profesional dhe përmbushës, në të cilin së bashku me nxënësit e juaj, kolegët dhe prindërit do të gëzoheni dhe krenoheni me sukseset dhe rezultatet e arritura!

Shpresojmë se një pjesë e publikimeve të deritanishme do të jenë burim i dobishëm didaktik, me ndihmën e të cilave do të keni mundësi në mënyrë interkulturore të pasuroni procesin edukativo – arsimor.
Publikimet janë në dispozicion në gjuhën maqedonase dhe shqipe, në vegëzat në vijim:

SI DERI TE ARSIMI INTERKULTUROR

https://ndc.mk/wp-content/uploads/2018/11/Kako-do-interkulturno-obrazovanie-MK.pdf

https://ndc.mk/wp-content/uploads/2018/11/Kako-do-interkulturno-obrazovanie-AL.pdf

DORACAK PËR MËSIMDHËNËS – REALIZUES TË MODELIT NANSEN PËR ARSIM INTERKULTUROR

https://www.dropbox.com/s/su5358fwx5y5bxd/NDC-Skopje-Priracnik-za-Nastavnici-2016.pdf?dl=1