Eduresurs.mk është pasuruar dhe plotësuar me 60 aktivitete të ndryshme, në mbështetje të procesit mësimor nga klasa e 6-të deri në të 9-tën, të përgatitura nga praktikues të dëshmuar. Falas dhe në dispozicion në maqedonisht, shqip dhe turqisht për të gjithë mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesional, prindërit dhe të tjerë të interesuar.