Më 15 dhe 22 nëntor 2017, mësueset Radica Acevska dhe Mirsada Idrizi organizuan aktivitete ndërkulturore jashtëmësimore në kuadër të Programit Paqe dhe tolerancë. Mësimdhënësit realizuan aktivitetin sipas temës mujore të paraparë në programin “Nëpër Ballkanit, fqinjët tanë”. Aktiviteti ditor kishte për qëllim prezantimin e atraksioneve dimërore në Bullgari dhe Serbi. Nxënësit krijuan shumë posterë duke punuar në ekipe.