(01.09.2010) 1 Shtatori… Ditë e mrekullueshme!
Në oborrin e shkollës SHFID “Fridtjof Nansen” sërish u dëgjua zhurma e fëmijëve e cila në të vërtetë e shënoi fillimin e vitit të ri shkollor 2010/2011.