(01.09, 2009) Më 1 Shtator, në Shkollen fillore dygjuhësore të integruar “Fridtjof Nansen” filloi ora e parë shkollore.
Në diten e parë shkollore, përveq nxënsve fillestar nga viti I kaluar, ndërsa tani në vitin e dytë shkollor, këtë ditë zilja e shkolles ra edhe për gjeneraten e re të fillestarëve të kësaj shkolle.
Para fillimit të orës, një fjalim të shkurtër mbajti drejtori I shkolles fillore qendrore Burhan Ejupi, drejtori I rrjetit Nansen për Ballkanin prof. Steinar Brin dhe drejtori ekzekutiv I NDC Shkup, Sasho Stojkovski.
Nxënësit e klasës së dytë shfaqen një program të shkurtër për fillestarët e rinjë dhe për mysafirët e pranishëm: kryetarin e komunens së Jegunovces, përfaqësues të BZHA të Tetovës dhe prindërit e nxënësve me c’rast I ftuan shokët e tyre fillestarë që së bashku të hyjnë në “Boten e fëmijëve” d.m.th. në shkollë.