Ekipi i edukimit në QDN ka kënaqësinë të njoftojë fillimin e një cikli të ri trajnimi për Modulin B në 18 mars, 2021. Ky është një vazhdim i trajnimit të mëparshëm dhe përfshin pjesëmarrësit të cilët kanë përfunduar me sukses trajnimin nga Moduli A. Grupi i parë filloi trajnimin me prof. Dr. Elena Achkovska Leshkovska.