Të dobishëm dhe praktik – këto fjalë mund të përshkruajnë dy mjetet që lehtësojnë jetën e përditshme në shoqërinë tonë shumëgjuhëshe – fjalorin dhe librin me fraza të dyanshëm: maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht.

Fjalori dhe libri me fraza u përgatitën nga një ekip ekspertësh me iniciativë dhe me mbështetjen e Qendrës për Dialog Nansen Shkup (QDN), në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit të Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare.

Fjalori u mundëson nxënësve maqedonas dhe shqiptarë të zotërojnë lehtë gjuhën themelore shqipe, gjegjësisht gjuhën themelore maqedonase.

Përmban gjithsej 9,000 fjalë ose nga 4,500 në të dy gjuhët. Fjalët janë marrë nga librat shkollorë të përdorur nga klasa e katërt në të nëntën. Kështu, fëmijët maqedonas dhe shqiptarë në këtë moshë e kanë më të lehtë të kuptojnë njëri-tjetrin, veçanërisht kur flasin për tema shkollore.

Ky burim për njohje gjuhësore zvogëlon dallimin e njohurive të mëparshme gjuhësore të nxënësve në të dy gjuhët, sepse nxënësit shqiptarë mësojnë gjuhën e detyrueshme maqedonase duke filluar nga klasa e katërt, ndërsa nxënësit maqedonas ndjekin kursin e gjuhës shqipe si lëndë zgjedhore.

Fjalori është i lehtë për t’u përdorur, pasi është i disponueshëm në versione elektronike dhe të shtypura.

Pas suksesit të fjalorit të botuar, Qendra për Dialog Nansen përgatiti një libër bashkëbisedimesh të dyanshëm: maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht.

Libri i bashkëbisedimeve është gjithashtu i disponueshëm në versione elektronike dhe të shtypura. Është një mjet i thjeshtë për zotërimin e lehtë dhe të shpejtë të shprehjeve themelore kur flisni në të dy gjuhët. Kjo lehtëson jetën e përditshme moderne të këtij rajoni.

Libri i bashkëbisedimeve përmban fraza, fjalë, fjalë të urta dhe 45 dialogë që do t’ju ndihmojnë t’ia dilni mbanë me gjuhën shqipe ose maqedonase në situata të përditshme në shkollë, në një taksi, në aeroport, në postë, në një restorant, etj.

Fjalori dhe libri i bashkëbisedimeve janë në dispozicion për shkarkim falas si aplikacion për celular ose kompjuter.

Ato zgjojnë interesin e të rinjve për të studiuar ngjashmëritë midis dy gjuhëve, si një vlerë e shoqërisë sonë.

Megjithëse u dedikohet të rinjve në arsimin fillor dhe të mesëm, fjalori dhe libri i bashkëbisedimeve mund të jenë shumë të dobishëm për çdo brez.