Më 20 tetor 2017, tademi i mësimdhënlsve Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti organizuan aktivitetin e titulluar “Frutat e vjeshtës” në kuadër të sekcionit Eko nga Programi Vjetor Nansen. Aktiviteti u organizua si pjesë e temës javore “Herbarium”.