Së shpejti, në mënyrë të gëzuar dhe të hareshme po përfundon edhe një gjysëm vit shkollor interkulturor, falë përkushtimit , motivimit, energjisë pozitive , mundit dhe dashurisë së tandemeve të mësimdhënësve, nxënësve, prindërve dhe bashkëpunëtorëve të Modelit Nansen për arsim interkulturor.

I falenderojmë të gjithë për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm dhe për arritjet e tyre në vitin 2019!