Më 28 qershor, 2012 Qendra për Dialog Nansen Shkup në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së R. Së Maqedonisë e shënuan në mënyrë solemne hapjen e qendrës së parë për Trajnim për arsimim të integruar në Maqedoni. Në hapjen solemne morën pjesë Ministri i arsimit dhe shkencës – Pançe Kralev.